Skoči na glavno vsebino

Vizija

VIZIJA “OSNOVNE ŠOLE KOŠANA

Posameznik ne more narediti veliko, vsi skupaj pa lahko vse.
Zato se potrudimo, da nam bo lepo.

 POSLANSTVO:

 • izgraditi celostno podobo “OSNOVNE ŠOLE  KOŠANA” v smislu pozitivne prepoznavnosti zavoda med koristniki storitev/staršev in v lokalni skupnosti.

CILJI:

 •  kakovostno izvajati vzgojno-izobraževalni proces, ki se mora odražati v dobrem počutju otrok, v zadovoljstvu njihovih staršev ter v odzivu lokalne skupnosti;
 •  s stalnim formalnim in neformalnim izobraževanjem zaposlenih v šoli zagotoviti optimalne pogoje za kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces;
 •  v okvirih finančno-materialnih zmožnosti zagotoviti odgovarjajoče prostore in primerno opremo;
 • intenzivirati sodelovanje s starši otrok (sestanki, ankete …), z lokalno skupnostjo in tudi z drugimi subjekti v lokalni skupnosti (npr. podjetja, društva …) oziroma z vsemi, ki lahko prispevajo k uspešnejšemu delu šole;
 • preko projektov in drugih dejavnosti ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo ozaveščati in aktivno delovati v smeri trajnostnega razvoja in uporabe ter ohranjanja naravnih virov;
 • spremljati novitete na področju vzgojno-izobraževalnega dela, jih presojati in jih po potrebi tudi vključevati v dnevno delo z učenci;
 • s koriščenjem javnih medijev predstavljati delovanje šole, kar se mora ob predpogoju kvalitetnega dela odraziti v zadovoljstvu prebivalcev lokalne skupnosti in v ponosu zaposlenih v šoli;
 • omogočiti materialno in nematerialno motivacijo zaposlenim v šoli z namenom uspešnega prizadevanja za dosego ciljev šole.

NALOGE:

 • analizirati stanje in izdelati srednjeročni načrt šole za obdobje petih let: število otrok, kadri, finančni viri, prostori, oprema, cilji, naloge, nosilci, časovni roki, preverjanje realizacije ciljev;
 • izdelati operativni letni načrt za šolo: število otrok, kadri, finančni viri, prostori, oprema, cilji, naloge, nosilci, časovni roki, kontrolne točke – občasno preverjanje ciljev;
 • dnevno izvajati aktivnosti vzgojno-izobraževalnega procesa v okvirih letnega načrta; ugotavljati odstopanja vsled objektivnih ali subjektivnih možnosti in ukrepati v smeri realizacije ciljev;
 • vzpodbujati timsko sodelovanje med zaposlenimi v šoli in po potrebi imenovati projektne time s ciljem izvedbe dogovorjenih nalog.

 

ŠOLA SMO MI VSI: UČENCI IN UČITELJI, STARŠI IN USTANOVITELJI.

BODIMO ODPRTI V SVET, IZKAZUJMO SE

Z ZNANJEM, DELAVNOSTJO IN

SPOŠTOVANJEM.

 

(Skupno 1.067 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost