Šolski koledar

Šolski koledar za šolsko leto 2019/20

Šolske počitnice


jesenske počitnice: od 28. oktobra do 1. novembra 2019
novoletne počitnice: od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020
zimske počitnice: od 17. februarja do 21. februarja 2020
prvomajske počitnice: od 27. aprila do 1. maja 2020


Ocenjevalna obdobja


ocenjevalno obdobje trajanje
prvo od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020
drugo od 1. februarja 2020 do 24. (15). junija 2020

Šolski koledar


ponedeljek 2. 9. Začetek pouka
ponedeljek-petek 28. 10. – 1. 11. Jesenske počitnice
četrtek 31. 10. Dan reformacije
petek 1. 11. Dan spomina na mrtve
torek 24. 12. Proslava pred Dnevom samostojnosti in enotnosti
sreda 25. 12. Božič
četrtek 26. 12. Dan samostojnosti in enotnosti
ponedeljek-torek 25. 12.-2. 1. Novoletne počitnice
torek, sreda 1. in 2. 1. Novo leto
petek 3. 1. pouka prost dan
sreda 31. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
petek 7. 2. Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
sobota 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
petek
sobota
14. 2.
15. 2.
Informativna dneva v srednjih šolah
ponedeljek-petek 17. 2.-21. 2. Zimske počitnice
ponedeljek 13. 4. Velikonočni ponedeljek
ponedeljek 27. 4. Dan upora proti okupatorju
ponedeljek-petek 27. 4. – 1. 5. Prvomajske počitnice
petek, sobota 1., 2. 5. Praznik dela
ponedeljek 15. 6. Zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala
sreda 24. 6. Zaključek pouka za učence ostalih razredov, spričevala, pouk in proslava pred dnevom državnosti
četrtek 25. 6. Dan državnosti
petek-ponedeljek 25. 6.-31. 8. Poletne počitnice

 


NPZ


Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (7. maj 2019), matematike (9. maj 2019) in angleščine (13. maj 2019). Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine (7. maj 2019), matematike (9. maj 2019) in tretjega predmeta (13. maj 2019), ki ga bo 3. septembra določilo MIZŠ.

Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni.

 

torek 7. 5. 2019 slovenščina 6. in 9. razred
četrtek 9. 5. 2019 matematika 6. in 9. razred
ponedeljek 13. 5. 2019 domovinska in državljanska kultura in etika – 9. razred
angleščina – 6. razred

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI


  1. rok: od 17. junija do vključno 1. julij 2019 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 26. junija do vključno 9. julija 2019 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019 – učenci od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU


  1. rok: od 6. maja do vključno 14. junija 2019 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 6. maja do vključno 24. junija 2019 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019 – učenci od 1. do 9. razreda

 

KOLEDAR TEKMOVANJ in NATEČAJEV


Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različnih športnih tekmovanjih, na natečajih in revijah.

Rezultati na regijskem in državnem nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje šole.

področje šolsko regijsko državno

slovenščina – Cankarjevo

(4.–9. r.)

11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
matematika – Vegovo 21. 3. 2019 13. 4. 2019
biologija – Proteusovo 17. 10. 2018 30. 11. 2018

angleščina – 7. razred

8. razred

9. razred

31. 1. 2019

15. 10. 2018

_ . 11. 2018

17. 1. 2019

28. 2. 2019

19. 11. 2018

20. 3. 2019

kemija – Preglovo 21. 1. 2019 30. 3. 2019
zgodovina 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
geografija 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
fizika – Stefanovo 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
logika 27. 9. 2018 20. 10. 2018
Bober (računaln.) 12.–16. 11. 2018 12. 1. 2019
Cici-Vesela šola – 1., 2.r.
Zlata kuhalnica
Parkoslovje (5. in 6. razred)
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Kresnička – naravoslovje

 

(Skupno 521 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost