Šolski koledar

Šolski koledar za šolsko leto 2018/19

Šolske počitnice


jesenske počitnice: od 29. oktobra do 2. novembra 2018
novoletne počitnice: od 25. decembra 2018 do 2. januarja 2019
zimske počitnice: od 25. februarja do 1. marca 2019
prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja 2019


Ocenjevalna obdobja


ocenjevalno obdobje trajanje
prvo od 3. septembra 2018 do 31. januarja 2019
drugo od 1. februarja 2019 do 24. (14). junija 2019

Šolski koledar


ponedeljek 3. 9. Začetek pouka
sobota 15. 9. Nadomeščanje 24. 12. 2018
ponedeljek-petek 29. 10. – 2. 11. Jesenske počitnice
sreda 31. 10. Dan reformacije
četrtek 1. 11. Dan spomina na mrtve
ponedeljek 24. 12. Pouka prost dan
torek 25. 12. Božič
sreda 26. 12. Dan samostojnosti in enotnosti
ponedeljek-torek 25. 12.-2. 1. Novoletne počitnice
torek, sreda 1. in 2. 1. Novo leto
sreda 31. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
petek 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
petek
sobota
15. 2.
16. 2.
Informativna dneva v srednjih šolah
ponedeljek-petek 25. 2.-1. 3. Zimske počitnice
sobota 2. 2. Nadomeščanje (4. člen Pravilnika o šol. koledarju)
ponedeljek 22. 4. Velikonočni ponedeljek
sobota 27. 4. Dan upora proti okupatorju
sobota-četrtek 27. 4. – 2. 5. Prvomajske počitnice
sreda, četrtek 1., 2. 5. Praznik dela
petek 3. 5. Pouka prost dan
sobota 11. 5. Nadomeščanje 3. 5. 2018
petek 14. 6. Zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala
petek 24. 6. Zaključek pouka za učence ostalih razredov, spričevala, pouk in proslava pred dnevom državnosti
torek 25. 6. Dan državnosti
torek-sobota 25. 6.-31. 8. Poletne počitnice

 


NPZ


Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (7. maj 2019), matematike (9. maj 2019) in angleščine (13. maj 2019). Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine (7. maj 2019), matematike (9. maj 2019) in tretjega predmeta (13. maj 2019), ki ga bo 3. septembra določilo MIZŠ.

Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni.

 

torek 7. 5. 2019 slovenščina 6. in 9. razred
četrtek 9. 5. 2019 matematika 6. in 9. razred
ponedeljek 13. 5. 2019 domovinska in državljanska kultura in etika – 9. razred
angleščina – 6. razred

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI


  1. rok: od 17. junija do vključno 1. julij 2019 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 26. junija do vključno 9. julija 2019 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019 – učenci od 1. do 9. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU


  1. rok: od 6. maja do vključno 14. junija 2019 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 6. maja do vključno 24. junija 2019 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019 – učenci od 1. do 9. razreda

 

KOLEDAR TEKMOVANJ in NATEČAJEV


Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različnih športnih tekmovanjih, na natečajih in revijah.

Rezultati na regijskem in državnem nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje šole.

področje šolsko regijsko državno

slovenščina – Cankarjevo

(4.–9. r.)

11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
matematika – Vegovo 21. 3. 2019 13. 4. 2019
biologija – Proteusovo 17. 10. 2018 30. 11. 2018

angleščina – 7. razred

8. razred

9. razred

31. 1. 2019

15. 10. 2018

_ . 11. 2018

17. 1. 2019

28. 2. 2019

19. 11. 2018

20. 3. 2019

kemija – Preglovo 21. 1. 2019 30. 3. 2019
zgodovina 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
geografija 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
fizika – Stefanovo 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
logika 27. 9. 2018 20. 10. 2018
Bober (računaln.) 12.–16. 11. 2018 12. 1. 2019
Cici-Vesela šola – 1., 2.r.
Zlata kuhalnica
Parkoslovje (5. in 6. razred)
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Kresnička – naravoslovje

 

(Skupno 130 obiskov, današnjih obiskov 1)