Skoči na glavno vsebino

KIJZ – katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Košana
Naslov: Dolnja Košana 61
Pošta: 6256 KOŠANA
Telefon: 05 72 18 390
Faks: 05 72 18 399
Elektronski naslov: o-kosana.po@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Neva Brce, ravnateljica šole
Datum objave kataloga: 22. 12. 2016
Datum zadnje spremembe: 7. 11. 2022
Katalog je dostopen na spletu: (POVEZAVA)
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVDU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Gornja Košana, Neverke, Nova Sušica, Ribnica, Stara Sušica, Suhorje in Volče. Poleg osnovne šole v okviru zavoda deluje tudi vrtec – predšolska vzgoja. Dejavnosti zavoda so: osnovnošolsko splošno izobraževanje, predšolska vzgoja (dejavnost vrtcev), storitve menz, cestni potniški prevozi

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Povezava do organigrama

Seznam notranjih organizacijskih enot:

– vrtec Košana

Enota 1: Vrtec Košana
Naziv in naslov: Dolnja Košana 61, 6256 Košana
Telefon: 05 72 18 390
Telefon dislociranega oddelka: /
Elektronski naslov: o-kosana.po@guest.arnes.si
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Neva Brce
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: neva.brce@os-kosana.si
Poštni naslov: Dolnja Košana 61, 6256 Košana
Službena telefonska številka: 05 72 18 390
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda Akt o ustanovitvi zavoda (U.l. RS, št. 10/1997), dopolnitve: v juliju 2006 (U. l. RS, št. 70/2006), v juniju 2008 (U. l. RS, št. 53/2008), februarju 2010 (U. l. RS, št. 15/2010), avgustu 2020 (Uradni list RS, 116/2020) in februarju 2022 (Uradni list RS, št. 20/2022).

Splošni akti zavoda

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Pravilnik o sprejemu v vrtec – Občina Pivka

Sklep o ceni programov v vrtcih v Občini Pivka

č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih
dokumenti po vsebinskih sklopih

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi: Trenutno ne poteka noben postopek.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke
Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke (POVEZAVA)

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

–  dostop preko spletne strani,

– prošnja za fizični dostop v okviru uradnih ur tajništva oz. po predhodnem dogovoru

 

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
 

Ravnateljica

Neva Brce

 

(Skupno 1.744 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost